Affaldshåndtering: Sådan sorterer du dit industriaffald med henblik på øget genanvendelse og et renere miljø

07 september 2022
Samina Jakobsen

editorial

Vidste du, at Miljøstyrelsen har regler for, hvilke affaldsfraktioner hver type virksomhed skal genanvende? Og at din kommune holder styr på, hvor godt din virksomhed klarer sig med hensyn til genanvendelse?

Nej? Så læs videre for at få mere at vide om Danmarks strenge regler for affaldshåndtering, og hvordan de kan være til gavn for din virksomhed.

 

Betaler forskelligt

Som virksomhedsejer er du sikkert klar over, at du skal betale for at få dit affald indsamlet. Men vidste du, at det afhænger af, hvilken type affald du producerer, hvor meget du betaler? I Danmark er virksomheder opdelt i to kategorier: virksomheder, der producerer “let industriaffald” (f.eks. kontorbygninger og butikker), og virksomheder, der producerer “tungt industriaffald” (f.eks. fabrikker og byggepladser).

industri renovation

Det beløb, som virksomhederne skal betale for deres affaldsindsamling, er baseret på princippet om, at “forureneren betaler”. Det betyder, at virksomheder, der producerer mere eller tungere affaldstyper, skal betale mere end virksomheder, der producerer mindre eller lettere affald. Logikken bag dette er, at det koster mere at bortskaffe tungt eller farligt affald end det koster at bortskaffe tungt eller farligt affald.

 

Hvad betyder det så for din virksomhed?

Hvis du producerer meget affald, eller hvis du producerer affald, der er vanskeligt at genanvende, skal du betale mere for din affaldsindsamling. Men hvis du sorterer dit affald korrekt, kan du spare penge på din affaldsindsamling.

I Danmark er virksomheder forpligtet til at sortere deres affald i forskellige kategorier: papir/pap, plast, metal/jern, glas og brændbart/husholdningsaffald. Reglerne for, hvordan du skal sortere dit affald, findes i den danske Affaldsbekendtgørelsen.

Hvis du sorterer dit eget erhvervsaffald i overensstemmelse med disse regler, betaler du mindre for din affaldsindsamling. Det skyldes, at genbrugsvirksomhederne kan sælge det sorterede affald til andre virksomheder, som bruger det til at fremstille nye produkter. Du kan også få andre til det, som eksempelvis industri renovation i Viborg.

Det er ikke kun godt for miljøet at sortere dit affald korrekt, det kan også spare dig penge. Så sørg for at kende reglerne for affaldssortering, og begynd at spare penge i dag! Tak for læsningen!

Flere Nyheder