Hvordan kan en boligadvokat hjælpe mig?

12 September 2019
Astrid Pedersen

editorial

Er du på boligjagt, vil en boligadvokat være din bedste ven, når du skal til at skrive under på købsaftalen. I det følgende kan du læse mere om hvorfor.

Bistand i forbindelse med boligkøb

Når du står for at skulle købe en bolig, kan en boligadvokat hjælpe dig med at sikre, at dine boligdrømme bliver til virkelighed – og ikke over tid udvikler sig til et decideret mareridt. En boligadvokat vil kunne hjælpe dig i forhold til gennemlæsning af al den vigtige og relevante dokumentation, som knytter sig til en bolighandel. På den måde kan han eller hun styre dig uden om de værste faldgruber, ved at påpege forhold som kunne have indflydelse på din beslutning om et køb. Derfor bør du altid benytte dig af de fjorten dages advokatforbehold, en købsaftale ofte indeholder.

Udfærdigelse og opdatering af skøde

Når en lejlighed eller et hus skifter ejer, eller ejerforholdet på anden måde ændrer karakter, skal skødet opdateres. Dette er vigtigt, idet skødet er den eneste offentligt tilgængelige vitterliggørelse af boligens ejerforhold. I modsætning til de andre dokumenter, som hidrører fra en bolighandel – eksempelvis købsaftalen – ligger et skøde tilgængeligeligt for offentligheden, så alle kan få adgang til at se det via internettet.

Når et skøde optages i den offentligt tilgængelige tingbog ved den procedure, som kaldes tinglysning, får det samtidig status af officielt dokument. Skødet verificerer ejerforholdet over for eventuelle købere, långivere og ejendomsmæglere. Er skødet ikke opdateret med korrekte oplysninger om den retmæssige ejer af et hus eller af en lejlighed, vil en tidligere ejer kunne optage lån med sikkerhed i boligen – eller måske endda sælge den videre til en ny intetanende køber via en ditto ejendomsmægler.

En boligadvokat kan hjælpe dig med at sikre, at skødet er korrekt udfærdiget, og at tinglysnings processen foregår efter bogen. På den måde er du sikret, at dit skøde altid er up to date.

Find billige boligadvokater på eboligadvokat.dk

More articles