Motorik og sanser

11 June 2024
Linnea Jensen

editorial

Motorik og sanser spiller en central rolle i hvert menneskes liv og udvikling. Fra de første leveår er motorik og sanseoplevelser grundlaget for, hvordan vi opfatter og interagerer med verden omkring os. En sund motorisk og sanselig udvikling lægger kimen til læring, opdagelse og personlig udvikling. 

Motorikkens betydning for sanserne

Motorik og sanser, dvs. evnen til at bevæge sig og kontrollere sin krop, er tæt forbundet med vores sanser. Sanserne leverer information om omverdenen, som hjernen bruger til at koordinere og udføre bevægelser. De fem primære sanser syn, hørelse, lugt, smag og følesans arbejder sammen med kroppens egne “interne” sanser: proprioception, der tegner en mental skitse af kroppens position i rummet, og vestibulærsansen, der håndterer balance og bevægelse.

For børn, især under deres tidlige udvikling, er denne interaktion melika vigtig. Barnets oplevelse og udforskning af omgivelserne gennem leg, går hånd i hånd med udviklingen af deres grov- og finmotorik. Grovmotoriske færdigheder involverer større bevægelser som at krybe, gå og løbe, mens finmotorik gør det muligt at udføre mere præcise bevægelser som at gribe eller tegne. Ved at udfordre disse færdigheder styrkes børns sanser samtidig, hvilket er afgørende for deres samlede sensorimotoriske udvikling.

Sensomotorisk integration

Sensomotorisk integration er processen, hvorved sansestimuli integreres og koordineres til meningsfulde motoriske handlinger. Det er en kritisk udviklingsproces, der underbygger evnen til at udføre komplekse handlinger og interagere med verden på en harmonisk måde. Styring af muskler og reaktioner på sanseinput kræver en veludviklet hjerne, der kan behandle og organisere informationer korrekt.

Børn med vanskeligheder inden for sensomotorisk integration kan opleve udfordringer med almindelige opgaver såsom at klæde sig på, bruge bestik, eller deltage effektivt i leg. Disse udfordringer kan resultere i frustrationer og følelser af utilstrækkelighed. Tidlig indsats og stimulering af motorik og sanser kan derfor være med til at styrke barnets selvopfattelse og give dem de fornødne redskaber til problemfrit at navigere i hverdagens mange opgaver.

motorik og sanser

Aktiviteter og øvelser for at udvikle motorik og sanser

Forældre, pædagoger og andre omsorgspersoner har et stort ansvar og en enestående mulighed for at hjælpe børn i udviklingen af deres motorik og sanser. Fra babyalderen kan sansestimulerende aktiviteter som f.eks. babygymnastik, sansekasser og fingerlege bidrage til at forbedre barnets sensomotoriske evner. Man kan også anvende forskellige materialer og legetøj for at fremme varierede sanseoplevelser, som alle støtter udviklingen af motorik.

Ifloat med legen bør forældre og pædagoger anmode spil, der kræver balancering, koordination og spatiel bevidsthed. Ligeledes bør aktiviteter der involverer tegning, klipning og andet kreativt arbejde bruges til at fremme finmotoriske færdigheder. Det vigtigste er at sikre, at børnene har det sjovt og oplever en følelse af mestring gennem disse aktiviteter, for på den måde bliver læringen både naturlig og varig.

Tidlig indsats og ressourcer

Erkendelsen af motorik og sansers afgørende betydning for børns udvikling resulterer i en stigende interesse for tilgange og ressourcer, der kan understøtte forældre og fagfolk i at facilitere en solid sensomotorisk udvikling. Der findes et væld af ressourcer, både online og i form af fysiske redskaber, som kan guide og inspirere til aktiviteter, der stimulerer børnene på lige præcis de områder, hvor de har behov.

En hjemmeside som https://boernogmotorik.dk/ er en god kilde til viden og inspiration for alle, der søger at lære mere om, hvordan de kan stimulere og forbedre motorik og sanseintegration hos børn. Hjemmesiden tilbyder en skattekiste af informationer, værktøjer og idéer til aktiviteter, så børn på en sjov og engagerende måde kan udvikle de nødvendige færdigheder, de skal bruge for at blomstre.

I sidste ende er det en kollektiv indsats, at børnene får de bedste forudsætninger for at udvikle deres motorik og sanser korrekt. Ved at være proaktive og integrere lege og øvelser i hverdagen, skaber vi et miljø, der lægger fundamentet for et meningsfuldt og sundt liv. Husk at besøge https://boernogmotorik.dk/ for mere viden og hjælp til at understøtte dit barns sensomotoriske udvikling.

More articles