Hvad er de mest almindelige angst symptomer?

17 October 2019
Astrid Pedersen
Hvad er de mest almindelige angst symptomer?

Angst er en fælles betegnelse for en række psykiske lidelser, som kategoriseres som henholdsvis panikangst, generaliseret angst, enkeltfobier og social angst. Disse angst typer kommer i forskellige sværhedsgrader, og udtrykker sig forskelligt fra person til person. E

n angst patient kan sagtens lide af flere forskellige typer angst på én gang, men det vil typisk være sådan, at der er én type, som er særligt dominerende. Angst er en lidelser, som har dybe rødder i personligheden, og som således på én og samme tid er en eksistentiel problematik og en psykisk sygdom. Derfor vil angst manifestere sig – og opleves – utroligt individuelt.

Generaliseret angst – den evige bekymring

Der er således ikke to angst patienter, som er ens. Dog kan man godt pinpointe nogle generelle fællestræk fra patient til patient. For eksempel vil mennesker som lider af generaliseret angst, være voldsomt påvirket af tvangsagtige tanker, som befolker sindet fra morgen til aften. Også om natten kan angsten ride den angst ramte som en mare – mange mennesker med generaliseret angst beretter om søvnløse nætter, hvor bekymringer om sygdom, katastrofer og død har holdt dem vågne, med søvnmangel og udmattelse til følge.

Panikangst – som et lyn fra en skyfri himmel

Et anfald af panikangst rammer ud af det blå. Du bliver pludselig lammet af skræk, og en bølge af rædsel skyller ind over dig. Du vil flygte, men hele din krop fryser, og det føles som om du skal kvæles. Dit hjerte galopperer af sted, og du sveder koldsved over hele kroppen. Panikangst er en uhyggelig lidelse, som paralyserer den angstramte i op til flere minutter.

Det er muligt at overkomme sin angst, hvis man er indstillet på at arbejde med den. Hos Kim Liljehult kan du få angst behandling hos en psykoterapeut, som selv har haft angsten tæt inde på livet. Læs mere om angst symptomer og angst behandling på angstekspert.dk

More articles